Nová doména, nový web

S radostí vám oznamujeme velkou změnu – přesunuli jsme se na novou doménu a při této příležitosti jsme vytvořili úplně nový web. Po důkladné úvaze a analýze jsme došli k závěru, že je pro nás nejlepší aktualizovat náš web, aby lépe odpovídal našim potřebám a potřebám našich studentů.

Read More